Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym bettersteps.pl, zwanej dalej "Stroną".

Administratorem Strony jest Bettersteps Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, posiadająca NIP 5214000359 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011888.

Korzystanie z Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2. Korzystanie ze Strony

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego.

Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek działań mogących naruszać prywatność innych użytkowników Strony oraz działanie na szkodę Strony.

Użytkownik zobowiązany jest do niezaburzania prawidłowego funkcjonowania Strony, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania mogącego powodować zmiany w Stronie lub naruszenie jej zabezpieczeń.

§ 3. Ochrona danych osobowych

Administrator Strony dba o ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką Prywatności dostępną na Stronie.

Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Stronie, w tym za dane osobowe podawane przez nich dobrowolnie.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez kontakt z Administratorem Strony.

§ 4. Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na Stronie, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, są chronione prawem autorskim i są własnością Bettersteps Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji.

Bez zgody Bettersteps Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób treści znajdujących się na Stronie.

§ 5. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie.

Administracja Strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez konieczności informowania użytkowników o tym fakcie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administracji Strony.

Kontakt z Administracją Strony możliwy jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie lub pod adresem kontakt@bettersteps.pl

§ 6. Ciasteczka (cookies)

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz poprawy jakości świadczonych usług.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Strony oraz dostosowanie jej do indywidualnych preferencji użytkownika.

Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku zgody na wykorzystanie plików cookies, użytkownik może ograniczyć funkcjonalność Strony.