Adam Brzostek
08.05.2024
Czas czytania: 4:00

Jak zarchiwizować dane Universal Analytics?

Już bardzo niedługo, bo 30 czerwca 2024, utracimy dostęp do naszych danych historcznych w Universal Analytics dla kont standardowych. Nie posiadając licencji 360 niestety do archiwizacji danych nie możemy wykorzystać exportu do Google Big Query. W związku z tym, żeby zarchiwizować nasze stare dane, będziemy musieli się trochę nagimnastykować i liczyć z pewnymi ograniczeniami. Zatem jakie mamy opcje?

Raport w interfejsie Google Analytics

Najprostszym sposobem na zarchwizowanie danych jest utworzenie raportu w interfejsie GA i wyeksportowanie go do Arkuszy Google lub do pliku CSV.

Możemy skorzystać z raportu standardowego, ale tam możemy użyć tylko z dwóch wymiarów. Lepszą opcją zatem będzie stworzenie raportu niestandardowego, gdzie możemy skorzystać do 5 wymiarów i do 25 metryk.

raport niestandardowy UA

Korzystając z tej opcji musimy pamiętać również o tym, że łączenie wymiarów ma swoje ograniczenia i musimy je odpowiednio dobrać. Kolejnym ograniczeniem jest również limit wierszy na jednej stronie raportu wynoszący 5000, także przy większych zakresach danych, czeka nas trochę powtarzanej manualnej pracy.

Dodatek Google Analytics do Arkuszy Google

Inną opcją jest skorzystanie z dodatku Google Analytics do arkuszy Google.

Dodatek Google Analytics dla Arkuszy Google

Dodatek najpierw musimy zainstalować, a następnie otworzyć arkusze Google.

Z menu Rozszerzenia wymieramy Google Analytics, a następnie opcje Create new report

W kreatorze podajemy nazwę raport, wybieramy widok danych, z którego chcemy korzystać oraz podajemy wymiary, metryki oraz ewentualnie segmenty do konfiguracji naszego raportu.

Po kliknięciu opcji Create Report w arkuszu google otworzy nam się bardziej szczegółowa możliwosć konfiguracji raportu.

To co powinnismy tu koniecznie ustawić to:

  • Start Date - początkowa data okresu raportowego
  • End Date - końcowa data okresu raportowego
  • Limit - liczba wierszy, która zostanie pobrana, możemy go usunąć ale przy dłuższym okresie raportowym wiąże się to z ryzykiem przekroczenia limitów liczby żądań
  • Spreadsheet URL - docelowy adres url arkusza, do którego chcemy wysłać dane

Pozostałe pola nie są tak istotne i możemy je pominąć, natomiast są dobrze opisane w dokumentacji dodatku: https://developers.google.com/analytics/solutions/google-analytics-spreadsheet-add-on?hl=pl#creating-reports

Jeżeli zakończyliśmy konfiguracje raportu, to żeby go uruchomić znowu wybieramy menu Rozszerzenia -> Google Analytics i tym razem opcje Run reports

Nasz raport pojawi się we wskazanym przez nas arkuszu

Konfiguracja dodatkowych raportów

Chcąc skonfigurować kolejny raport nie musimy przechodzi ponownie przez kreator. Możemy dodać konfigurację w kolumnie obok, ale musimy znać odpowiednie odniesienia do wymiarów oraz metryk: https://ga-dev-tools.google/dimensions-metrics-explorer/

Uruchamiając raport w tym momencie wygenerowany zostanie on dla wszystkich konfiguracji, dlatego możemy skorzystać z pola Skip Report i wpisać tam wartość TRUE, jeżeli jakaś konfiguracje chcemy pominąć czy najbliższym uruchomieniu.

W ten oto sposób możemy zarchiwizować najpotrzebniejsze w naszej organizacji dane historyczne.

Jeżeli jest potrzeba możemy wykonać kopię zapasową wygenerowanych danych do Google Big Query postępując zgodnie z instrukcją opisaną w tym poście: https://www.googlecloudcommunity.com/gc/Data-Analytics/Importing-Google-Sheets-into-a-BigQuery-Table/m-p/604595

Google Analytics Reporting API

Ostatnią opcją, a zarazem najbardziej skomplikowaną, jest skorzystanie z Google Analytics Reporting API w wersji 4. Wymaga to od nas posiadania umiejętności programistycznych. Dodatek do Arkuszy Google korzysta z metod tego API, więc wydaje się, że powinien on być wystarczający w większości przypadków, ale jeżeli potrzebujemy niestandardowego rozwiązania to właśnie ten kierunek będzie najlepszy.

Dokumentacja: https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v4?hl=pl

Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi poradzisz sobie samodzielnie z archiwizacją danych UA, a jeżeli nie to zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy w tym w Twojej firmie.

Powiązane artykuły