Adam Brzostek
04.10.2023
Czas czytania: 2:00

Analityczne newsy – Wrzesień 2023

GA4, Google Ad Manager | Segmenty odbiorców Google Analytics 4 dostępne w Google Ad Managerze

W końcu w Google Ad Manager możemy używać list odbiorców stworzonych w Google Analytics 4. Do tej pory funkcja ta dostępna była tylko dla Analytics Universal, co znacznie ograniczało działania marketingowe wszystkich korzystających z GAM. Stworzone listy odbiorców powinny pojawić się w GAM automatycznie pod warunkiem, że mamy połączone konto GAM z usługą GA4, na której muszą być włączone Google Signals.

GA4, BigQuery| Segmenty odbiorców Google Analytics 4 dostępne w Google Ad Managerze

Dotychczasowy connector GA4 → BQ został wzbogacony o dodatkowy typ eksportu danych użytkowników.

Uruchamiając tą opcje w BQ utworzy nam się dodatkowa tabla, w której każdy wiersz odpowiadał będzie unikalnemu użytkownikowi zawierająca pole ograniczone do jednego użytkownika, takie jak:

  • aktywne listy odbiorców
  • LTV
  • prawdopodobieństwo zakupu lub rezygnacji
  • parametry z user_properties
  • urządzenia
  • geografia

GA4, BigQuery | Żródła ruchu na poziomie sesji w eksporcie Google Analytics 4 do Google Big Query

Do tej pory żeby z surowych danych wyciągnąć informacje o źródłach ruchu na poziomie sesji trzeba się było sporo natrudzić i skorzystać z parametrów zdarzenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 SELECT CONCAT(user_pseudo_id, (select value.int_value from unnest(event_params) where key = 'ga_session_id’)) as session_id, max((select value.string_value from unnest(event_params) where key = 'campaign’)) as campaign, max((select value.string_value from unnest(event_params) where key = 'source’)) as source, max((select value.string_value from unnest(event_params) where key = 'medium’)) as medium from `table` group by 1

Do tej pory w tabeli mieliśmy wymiary na poziomie pozyskania użytkownika, w dodatku w okrojonej formie, gdzie mogliśmy skorzystać tylko ze źródła, medium oraz kampanii.

Od niedawna parametry na poziomie sesji również są dostępne w dedykowanych polach, co znacznie ułatwi pracę z danymi.

GTM | Google Tag zastępuje Google Analytics 4 Configuration Tag

Na samym początku warto powiedzieć, że ta zmiana nie wymaga podjęcia żadnych działań i zostanie zrobione automatycznie, a pomiar Google Analytics będzie działał jak wcześniej.

Czym jest Google Tag?

Jest to pojedyńczy tag Google, który pozwala zarządzać wieloma systemami z poziomu jednego tagu. Google Tag od września jest w pełni kompatybilny z GTMem oraz z Google Analytics 4 i Google Ads jako miejsce docelowe.

Więcej informacji o Tagu Google znajdziesz w naszym artykule na ten temat: https://bettersteps.pl/blog/google-tag-zastepuje-google-analytics-4-configuration-tag/