Adam Brzostek
24.05.2023
Czas czytania: 2:00

Analityczne newsy – Maj 2023

GA4 | Nowe funkcje w budowaniu segmentów/list odbiorców

W budowaniu segmentów GA4 mamy nową funkcje, która pozwala nam stworzyć segment w dla użytkowników, którzy wykonali daną akcje w konkretnym przedziale czasowym. Może się to okazać bardzo użyteczne dla cyklicznych kampanii, np. możemy stworzyć segment użytkowników, którzy dokonali zakupu podczas Black Friday i zretargetować ich podczas kolejnej wyprzedaży.

GA4_zakres dat

GA4 | Sesja bez zaangażowania

Nowa metryka, która informuje o sesjach bez zaangażowania użytkowników. Taką informacje możemy wykorzystać np. do wykluczenia ich z naszych kampanii remarketingowych. Oprócz tego:

  • rozszerzona została lista metryk i wymiarów dostępnych w kreatorze segmentów
  • rozszerzona liczbę operatorów dla liczby zdarzeń
  • umożliwiono tworzyć segmenty w oparciu tylko o wartość parametru, bez konieczności wyboru konkretnego zdarzenia

GA4 | Niestandardowy funnel

W GA4 dostępna jest nowa funkcja stworzenia niestandardowego raportu w formie ścieżki. Jest to nic innego jak odwzorowanie eksploracji ścieżki w formie raportu, zresztą aby go stworzyć musimy właśnie od stworzenia eksploracji ścieżki zacząć. Następnie możemy ją zapisać jako raport i opublikować w naszym menu nawigacji. Cała instrukcja jak to zrobić krok po kroku dostępna jest tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/13012015. Poza tym raport ścieżki wiodącej do zakupu został ostatnio udoskonalony

GA4 funnel

Looker Studio - Pauzowanie uaktualnień raportu

Możemy zapauzować nasz raport dla uaktualnień. W tym czasie dowolne zmiany ustawień czy filtrów nie będą powodować odświeżania danych co pozwala ograniczyć liczbę zapytań, a zatem zminimalizować wykorzystanie naszego limitu w czasie budowy raportu. Zmiany zostaną zaaplikowane do danych dopiero po odpauzowaniu raportu. Funkcja ta działa tylko w trybie edycji.

looker studio