Adam Brzostek
27.07.2023
Czas czytania: 2:00

Analityczne newsy – Lipiec 2023

GA4 | Kolekcja celi biznesowych

Od jakiegoś czasu, możemy zauważyć zmianę w kreatorze konfiguracji nowej usługi Google Analytics 4. Oprócz tego, że obowiązkowe stało się podanie branży oraz wielkości biznesu to wymagane jest podanie celu biznesowego dla naszej usługi. Możemy ich wybrać kilka z poniższej listy:

Oprócz celów statystycznych na bazie tych informacji zostanie dopasowany zestaw dostępnych standardowych raportów w defaultowym widoku. Oczywiście możemy je póżniej zmienić.

GA4 | Nowe wymiary w liście odbiorców GA4

Do Kreatora list odbiorców Google Analytics 4 dodano 5 nowych wymiarów:

  • Kraj
  • Wyszukiwane hasło utworzone ręcznie (hasło UTM)
  • Informacje o urządzeniach mobilnych
  • Minuta
  • Nowi a powracający

oraz nowe dane:

  • Czas trwania Sesji

GA4 | Audience Export API

Za pomocą interfejsu Google Analytics Data API w wersji 1 możemy wyeksportować identyfikatory użytkowników i ich urządzeń znajdujące się na liście odbiorców utworzonej w Google Analytics 4. Wcześniej informacje te były dostępne tylko przy bezpośrednim połączeniu do narzędzi takich jak Google Ads. Na razie ciężko znaleźć więcej informacji na ten temat, a strona dla developerów ma ograniczony dostęp natomiast wygląda to na wstęp do pewnej rewolucji, która w przyszłości pozwoli udostępniać lub sprzedawać listy remarketingowe bez konieczności integracji z Google Ads.

GA4 | Wymiary i metryki ecommerce w końcu dostępne do budowy raportów niestandardowych

Do tej pory aby analizować dane ecommerce w bardziej dokładny sposób zmuszeni byliśmy do korzystania z Eksploracji lub danych surowych w Big Query. Od teraz możemy skonfigurować nasz własny raport niestandardowy z wykorzystaniem danych i wymiarów ecommerce a następnie dodać go do kolekcji w naszej bibliotece raportów GA4

Google Tag Manager | Nowa funkcja Przekształcenia dostępna w tagowaniu po stronie serwera

Jest to bardzo ciekawa funkcja, która pozwala modyfikować dane odebrane przez kontener po stronie serwera za nim te zostaną przesłane do docelowego miejsca. W ten sposób precyzyjnie możemy kontrolować jakie dane są dalej przetwarzane poprzez:

  • usuwanie wrażliwych i poufnych danych w celu poprawienia bezpieczeństwa
  • usuwanie niepotrzebnych danych w celu zmiejszenie volumenu przetwarzania
  • modyfikowanie wartości poszczególnych parametrów
  • wzbogacanie przesłanych zdarzeń dodatkowymi parametrami

Konfigurując przekształcenie po wybraniu jego typu musimy wybrać parametry, których ono dotyczy i w zależności od typu przekształcenia zdefiniować nowe wartości.

Możemy też określić reguły, kiedy przekształcenie ma być zastosowane i dla których tagów.