Adam Brzostek
13.04.2023
Czas czytania: 2:00

Analityczne newsy – Kwiecień 2023

GA4 | W końcu konwersje opodobnią się do celów w Google Analytics

Do tej pory w GA4 dostępne było tylko domyślne zliczanie konwersji poprzez każdorazowe zliczanie wywołanego zdarzenia. Dla niektórych typów konwersji, nie był to optymalny sposób, szczególnie dla zdarzeń, które z reguły występują kilkukrotnie podczas sesji, a nas interesuje tylko fakt czy dany użytkownik je wykonał czy nie, np dodanie produktu do koszyka. Od teraz mamy do dyspozycji dwie metody zliczania konwersji:

  • raz na zdarzenie – dotychczasowa metoda w GA4, zlicza konwersji przy każdym wystąpieniu zdarzenia
  • raz na sesje – liczy zdarzenie jako konwersje tylko za pierwszym razem w danej sesji

Metodę zliczania w łatwy sposób możemy zmienić z poziomu ustawieś konwersji – po kliknięciu trzech kropek przy danym zdarzeniu otworzy nam się odpowiednie menu:

Cele w GA4

GA4 | Mniejsza ilość dostępnych modeli atrybucji

Google Analytics usuwa nastepujące modele:

  • first click
  • linear
  • position based
  • time decay

Model nie będą dostępne w nowych usługach stworzonych od Maja 2023, a z istniejących usług znikną w Sierpniu 2023.

GA4 | Możemy modyfikować i tworzyć nowe zdarzenia używając w panelu GA4 wyrażeń regularnych

Dość późna zmiana, ale dzięki niej, będziemy mogli zmigrować nasze cele zdarzenia lub miejsca docelowego w UA wykorzystujące wyrażenia regularne. Lepiej późno niż wcale, chociaż zapewne wiele osób znalazło już obejście tej niedogodności.

GA4 wyrazenia regularne regex

GTM | Wstrzymywanie tagów w kontenerach po stronie serwera

Google rozwija funkcjonalności kontenerów typu server-side dodając kolejne funkcje znane z kontenerów po stronie klienta. Od teraz możemy pauzować tagi również w kontenerach po stronie serwera.